Select Page

De HAARDSTEE

Kleurrijk begeleiden

De Haardstee in Leiden biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en/of bijkomende problematiek.

Tijdens een rondgang door Leiden merkten we op dat er een grote onderlinge betrokkenheid is tussen de verschillende locaties van de Haardstee, iedereen kent elkaar en leeft mee. Die fantastische band tussen cliënt en hun persoonlijke begeleider hebben we vertaald in een kleurrijke H in twee losse delen. Dat werd meteen een verwijzing in vorm naar ‘de haard’ die in één van de oorspronkelijke panden zit. We hebben gekozen voor overtuigende beelden en trotse fotografie.

website: www.dehaardstee.nl
realisatie: i.s.m. Nieuwe Beeldenmakers (fotografie)